Home
Student Pages
Undergraduate course

Tegning

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring, Autumn
  • Course codeKMD-VIS-213
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Collage kan brukes både som metode og som uttrykk, i kurset vil begge

tilnærmingsmåter være aktuelle. Vi arbeider med materiale som div. papir/trykksaker,

plast, maling/tegning, og ellers det vi måtte finne interessant å anvende i billedflaten.

Vi legger vekt på uttrykk i strøk/strek, materialitet, farge, billed

oppbygging/komposisjon, kontraster. Vi arbeider med tegning og aktmodell første

uke. Deretter vil vi utforske collage i monotypi teknikk som chine colle i arbeid på

grafikkverkstedet og ellers gjennom arbeid med laserkuttete sjablonger.

Læringsmål:

· eksperimentere og fordype seg i bruk av faglige virkemidler

· fortolke, overføre og produsere innhold - visuelt, i form eller romlig

Contact