Home
Education
Undergraduate course

Visuell historiefortelling

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring, Autumn
  • Course codeKMD-VIS-216
  • Number of semesters1
  • Resources

Objectives and Content

Hvilke muligheter har en grafisk designer eller illustratør i møte med film og animasjon?

I dette kurset skal vi jobbe med å skape animasjon og visuelle uttrykk i relasjon til et spesifikt

rom. Kurset har som mål å gi studentene erfaring med å skape tidsbaserte konseptuelle

og visuelle uttrykk i nær tilknytning til kontekstuelle faktorer som situasjon, sted og et aktivt

publikum.

LÆRINGSMÅL

-bruke designfaglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer

- fortolke, overføre og produsere innhold ¿ visuelt, i form eller romlig