Home
Student Pages
Undergraduate course

Tegning som metode

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-VIS-219
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Hvordan kan man bruke tegning som en metode I designprosessen? Vi arbeider med

tegning som et dramaturgisk redskap for å beskrive opplevelsen av forløp hvor informasjon

og opplevelsen av informasjon er viktig.

Læringsmål:

· håndtere komplekse designprosjekter ut fra innsikt og innlevelse i brukerens situasjon

· fortolke, overføre og produsere innhold - visuelt, i form eller romlig

Contact