Home
Student Pages
Undergraduate course

Praksis designkontor

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-VIS-221
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Som del av designstudiet er en periode i praksis på et relevant sted viktig som

profesjons forberedelse. En praksisperiode på 6 uker er en periode for å danne seg

et inntrykk av hvordan et design studio fungerer med arbeidsoppgaver, prosedyrer,

arbeidstempo, osv. Det vil bestå av kreativt arbeid, eventuelle kundemøter og/eller

besøk hos underleverandører.

Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg praksisplass. Innlevering av

kontaktinfo til praksisplass må skje så snart plass er avtalt til kursansvarlig og senest

1 måned før praksisperiode. Det er mulig å søke praksisplass også utenfor

landegrensene. Oversikt over mulige praksis steder vil bli gjort tilgjengelig på kurset.

Studentene skal også forberede seg på en presentasjon/foredrag fra sin praksisplass

etter endt praksis.

Læringsmål:

· ta ansvar for egen designfaglig utvikling

Contact