Home
Student Pages
Undergraduate course

Literary Theory

Teaching and learning methods

Det blir undervist i sentrale delar av pensum i hovudsak i form av oversynsførelesingar. Normalt blir det gitt førelesingar to timar i veka i fire veker. Det kan også bli aktuelt å organisere undervisninga i ei eller fleire blokker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Exam information

 • For written exams, please note that the start time may change from 09:00 to 15:00 or vice versa until 14 days prior to the exam. Autumn 2020 written exams will be arranged either at home or on campus. Please see course information on MittUiB.

 • Type of assessment: Written examination at home

  Date
  24.09.2020, 09:00
  Duration
  2.5 hours
  Withdrawal deadline
  10.09.2020
  Examination system
  Inspera
  Digital exam