Home

Education

Undergraduate course

Music Theory - Traditional Music 1

Learning Outcomes

Kunnskapar:

Studenten skal kjenne til grunnleggjande musikkteoretiske og musikkhistoriske omgrep, og knyte desse omgrepa til konkret musikkoppleving. Vokalstudentar skal ha kunnskap om sjangeranalyse og tekstforståing.

Ferdigheiter:

Studenten skal kunne bruke grunnleggjande analyseteknikkar retta mot rytmikk, tonalitet, form og variasjonsproblematikk.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne orientere seg i ein musikalsk notasjon, og bruke slik notasjon i analytisk arbeid.

Required Previous Knowledge

Greidd opptaksprøve ved Ole Bull Akademiet og generell studiekompetanse.

Teaching Methods and Extent of Organized Teaching

Førelesingar, gruppeundervisning med øvingsoppgåver.

Exam information

  • Type of assessment: Portfolio assessment and oral examination

    • Exam part: Portfolio assessment (five parts)

    • Exam part: Oral examination