Home
Education
Postgraduate course

The psychologist as a leader

Information about this study is not available in English

Exam information

  • Type of assessment: Deltatt

    • Exam part: Lærerinstruerte øvelser

    • Exam part: Refleksjonsnotat

    • Exam part: Lesing og tilbakemelding av refleksjonsnotat