Home
DIGSSCORE
DIGSSCORE publications

Master and PhD-theses

Main content

Bentsen, Henrik (2019): Determinants and Public Policy Consequences of Dissent in the Supreme Court of Norway. University of Bergen, Department of Comparative Politics. PhD thesis.

Bjørnevik, Tord Lauvland (2020). Den Norske Typen. Sammenhengen mellom avdekkede samarbeidstyper; demografi, tillit og meninger om klima- og miljøspørsmål. University of Bergen, Department of Economics. Master thesis.

Bjånesøy, Lise Lund (2021). The Controversial Populist Radical Right Through the Eyes of the Public: Disliked, yet Tolerated? University of Bergen, Department of Comparative Politics. PhD thesis.

Dahl, Soran Hajo (2020): Are candidate evaluations less susceptible to partisan bias than party evaluations?University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Fagereng, Tor-Eivind Eie (2020): Kraftig vind med storm i kasta. Ein kritisk diskursanalyse av vindkraftdebatten i NoregHøgskulen i Volda, Samfunnsplanlegging og leiing.

Faleide, Ingrid Kvåle (2020): Citizens' Attitudes toward a System of Responsibility Sharing for Asylum Seekers in Europe: A replication Study. Department of Comparative Politics. Master thesis.

Flatøy, Christer Andre (2019): Terrorism and Political Trust. A study of the relationship between terrorism and political trust in Europe in the time period 2002 to 2016, and a causal exploration of the relationship between the two phenomenaUniversity of Bergen, Department of Administration and Organization Theory. Master thesis.

Grønningen, Malene Nesse (2021). Engaged Citizens: A Tale of Status, Satisfaction or Structure? A Study of Citizens' Willingness to Participate in Mini-Publics. University of Bergen, Department of Comparative Politics.Master thesis.

Hagen, Sunniva (2015). Inter-gruppe kontakt og verknaden på tillit og toleranse. University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Hammerstad, Kim Arne (2018). Kjønnseffekter i norske politiske skandaler. University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Hamre, Lina (2017). Mange Politiske Mål På Få Mål Jord - Ein Analyse Av Partipolitikkens Rolle I Forvaltinga Av Norske JordressursarUniversity of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Harteveld E. (2016). Daring to vote right. Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). PhD thesis.

Haugland, Silje Hansen (2019): Forskjellen mellom falske og ekte nyheter. En kvalitativ og kvantitativ analyse om hvordan unge voksne skiller mellom falske og ekte nyheter. University of Bergen, Department of Information Science and Media Studies. Master thesis.

Helliesen, Mari S. (2015). In Science We Trust, Through Ideology We Look: Explaining Climate Change Attitudes in Norway. University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Jensen, Trude Haaland (2021). Ufrivillig samtykke: Et nytt perspektiv på personvernparadokset. University of Bergen, Department of Sociology. Master thesis.

Johansen, Helle Karina (2021). "Barnevernet vil de ha fullstendig fjernet". En studie av årsaker til mistillit til barnevernet. University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Jones, Hanna (2019): “…but it has to be done fairly”: Results from an experimental study of Norwegian citizens’ conceptions of climate justice. Master thesis.

Kastet, Marie Therese (2015). Media effects on opinions about climate change mitigation and the Norwegian petroleum industry. University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Knudsen E. (2016). Journalistikkens fremstillingsmakt: Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering. University of Bergen, Department of Information Science and Media Studies. PhD thesis.

Kyselá, Eva (2017). Public responses to climate change mitigation policies. Charles University, Faculty of Arts, Department of Sociology. PhD thesis.

Langaas, Runa Falck (2017). New Policies, Old Attitudes? - Discrimination Against Roma in Norway. University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Lein, Linda (2016). Public Support for a Ban on Begging in Norway - a Consequence of Negative Stereotypes About the Roma Minority? University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Lyons, Lynette Olivia (2016). Politiske Konsekvenser Av Sosiale Medier.mulige Konsekvenser Ved Bruk Av Sosiale Medier På Politisk Interesse, Politisk Deltakelse Og Samfunnsengasjement. Universitetet i Agder, Institutt for Sosiologi Og Sosialt Arbeid. Master thesis.

Madland, Kjetil Røiseland (2017). Do Cognitive Processes Influence Social Preferences? Testing the Social Heuristics Hypothesis in a Sequential Prisoner's Dilemma. University of Bergen, Department of Economics. Master Thesis.

Michelsen, Sondre Vågenes (2017). Can Social Norms Lead People to Choose Less Money over More? University of Bergen, Department of Economics. Master thesis.

Misje, Ingvild (2021). "Noe langt borte, og noe høyt oppe". Representasjon i ikke-representative institusjoner: Norges Høyesterett og den geografiske dimensjonen i norsk politikkUniversity of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Moldestad, Malin Solheim (2016). Frå sinke til føregangsland på transpersonars rettar. - Analyse av bakgrunnen for Noregs lov om endring av juridisk kjønn. University of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Nordø, Åsta Dyrnes (2019): Consistent  citizens? Exploring and explaining mechanisms of opinion change. University of Bergen, Department of Comparative Politics. PhD Thesis.

Rødeseike, Annika (2017). Environmental Risks: Framing effects of Scope and Responsibility on Policy Support. University of Bergen, Department of Psychosocial Science. Master thesis

Schaurer, Ines (2017). Recruitment strategies for a probability-based online panel: Effects of interview length, question sensitivity, incentives and interviewers. Universität Mannheim, Fakultät für Sozialwissenschaften. PhD thesis.

Serdarevic N. (2016). It pays to be Nice: Partner Choice as an Informal punishment mechanism. University of Bergen, Department of Economics. Master thesis.

Sonnenberg, Kristian (2015). Når det gjelder som mest. En studie av tillit til myndigheter for å håndtere terrorangrep i Norge. University of Bergen, Department of comparative politics. Master thesis.

Sortland, Fredrik Bjørnestad (2017). Å Velge, Og Å Bli Valgt - Valg Av Partner I Et Fangens Dilemma. University of Bergen, Department of Economics. Master thesis.

Steine, Frøydis Sæbø (2018). Do actions speak louder than words? - Communication and partner choice in the prisoner's dilemma game. University of Bergen, Department of Economics. Master thesis.

Sund, Oda Kristine Storstad (2017). It Is Not All About the Money. a Study of Social Norms Based on Adam Smith's Theory of Moral SentimentsUniversity of Bergen, Department of Economics. Master thesis.

Torvik, Yngvild Gotaas (2017). Safeguarding borders, or safeguarding queers? Sciences Po, PSIA - Paris School of International Affairs. Master thesis.

Venås, Linn Magritt Haugen Skotnes (2017). Tillit Til Systemet. Muligheten Til Å Ekskludere Uærlige Aktører I Et Marked. En Eksperimentell Undersøkelse. University of Bergen, Department of Economics. Master thesis.

Vestre, Vemund (2020). Politikk i sentrum og periferi. En analyse av arbeiderpartiets kommunepartierUniversity of Bergen, Department of Comparative Politics. Master thesis.

Weissenbacher, Verena (2016). Fairness in Prioritization Processes. University of Oslo, Department of Health Management and Health Economic. Master thesis.

Wiig, Thea (2017). Can Framing Change Individual Attitudes Towards Immigration? University of Bergen, Department of Economics. Master thesis.