Home
DIGSSCORE
Seminar

DIGSSCORE-seminar: Hva tenker egentlig de andre? En eksperimentell studie av pluralistisk ignorans og kjønnsforskjeller knyttet til hjelpesøking for depresjon

Bilde av Frida Måseidvåg. Fullfigur mot mursteinsvegg.
Photo:
Helge Ulvolden

Main content

Frida Måseidvåg will present her master thesis from the Faculty of Psychology, UiB, using data from the Norwegian Citizen Panel. The presentation will be in Norwegian, you can read more about the seminar at our Norwegian pages.

All are welcome!