Home
DIPA

DIPA alumni

Thesis submitted by Master's students from the DIPA research group and its predecessor PGI (Politics, Governance and Innovation).

2019

2018

2018. Storm, Marie T. Adopsjon som barneverntiltak: En vignettstudie av forklaringer bak barnevernets skjønnsutøvelse. (Supervisor: Marit Skivenes).

2018. Øvstetun, Vilde. Prinsippet om barnet sitt beste i fyrstelinjetenesta. Ei kvalitativ strukturanalyse av retningslinjer for ansvarsgrupper. (Supervisor: Marit Skivenes).

2018. Felde, Andrea Kronstad. Relations between Knowledge and Politics in an Authoritarian Regime. The Academic Profession at Makerere University, Uganda. (Supervisor: Tor Halvorsen).

2018. Myrtveit, Anja Benedicte. Academics’ Role and Relevance in National Development. The Case of Engineers at Makerere University in Uganda. (Supervisor: Tor Halvorsen).

2017

Kaja Eek-Larsen (2017). Teachers as Street-level Bureaucrats. An analysis of Mandated Reporting and Professional Discretion.

Synnøve Kvamme (2017). Evaluating a climate knowledge mobilization process' impact on climate adaptation in Northeast Bangladesh through the lens of adaptive governance.

Hilde Svrljuga Sætre (2017). Influence and Legitimacy: The UN Committee on the Rights of The Child and Civil Society Organizations.

Oda Krogh Læret (2017). Sakkyndige som «demokratiets sorte hull»? En vignettstudie av sakkyndige psykologers vurderinger av barnevernssaker.

Eva Nabasumba (2017). Realising Child participation in Uganda: a critical assessment of the National Child Participation Strategy of 2008 in Kampala district.

Dawit Weldekidan Manna (2017). Assessment of Norway’s integration policy: expectation versus reality – A study of Eritrean refugees in two municipalities.

2016

Annette Pedersen (2016). Nok er nok - En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten.

Barbara Ruiken (2016). Power and Politics in Brazilian Jiu-Jitsu Teams.

Marie Nellevine Kalvehagen (2016). Varslere – landsforrædere eller helter? Et sammenlignende casestudie av fire profilerte amerikanske varsleres motiver for ekstern varsling. 

Anna Josefin Bang (2016). Forholdet mellom rett og demokrati -Hva er rettens rolle i flyktningpolitikken?

2015

Nikolai Bratteli (2015). Hjelpeplassering eller omsorgsovertakelse. Vurdering av hjelpetiltak og tvang i barnevernet.

Torkell Håland Pettersen (2015). Et hjem for oss, men et hjem for deg? En evaluerende studie av boligsosialt utviklingsprogram i Halden, Moss og Sarpsborg.

2015

Stine Årnes (2014). En kvantitativ studie om betydningen av rutiner og ytringsklima på varsling i norsk arbeidsliv