Home
Bergen Energy Lab (BEL)
News

Grunnlovens miljøparagraf – fra ord til handling (Norwegian)

The trial of the century
Photo:
Morten Traavik

Main content

Fra: https://www.uib.no/fg/vitdem

Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har reist sak mot den norske stat. Anklagen går ut på at staten har forbrutt seg mot Grunnlovens § 112 ved å åpne for oljeutvinning i Barentshavet. Dette er første gang Grunnlovens miljøparagraf blir prøvd for retten.

Som generalprøve på denne rettssaken ble «Århundrets Rettssak» avholdt i Kirkenes 9.–11. februar. På initiativ fra kunstneren Morten Traavik skulle en lokal folkedomstol ta standpunkt til spørsmål av typen «klimahensyn og/eller arbeidsplasser?» og «virkelighet og/eller teater?»  

Ragnhild Freng Dale var regiassistent for prosjektet i Kirkenes. I Forum for vitenskap og demokrati legger hun fram en rapport med opptak fra denne fiktive rettssaken. Dette danner bakteppe for en samtale mellom juristene Hans Petter Graver og Jørn Øyrehagen Sunde, som begge har markert seg i debatten om domstolenes rolle i miljøpolitikken. 

Ragnhild Freng Dale er doktorgradsstipendiat ved Scott Polar Research Institute, University of Cambridge
Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Hans Petter Graver er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I «Århundrets rettssak» i Kirkenes spilte han rollen som aktor se hans blogg for innledningsforedrag og sluttinnlegg

Tid: onsdag 22. februar 2017, kl. 14.15 - 15.45
Sted: Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteledere: Henriette Sinding Aasen / Anders Johansen

Saksøker staten for klimalovbrudd

Århundrets rettssak