Home
Bergen Energy Lab (BEL)

Main content

The following is a list of graduates from the master in renewable energy at UiB/HVL. The titles of the master theses are links to the Bergen Open Research Archive (BORA), where you can download a pdf-version of the thesis.

 

Master Student

Year

Specialization

Master Thesis (link to BORA)

Johannes Sandanger Dugstad

2014

Renewable energy - Tidal Energy

A numerical estimate of the tidal energy in the Lofoten area

Kristine Domaas Klementsen

2014Renewable energy - Wind Power

Wake effects at Sheringham Shoal offshore wind farm

Jørgen Knutsen

2015

Energy Technology - Thermal Machines - Operation and Maintenance

Analyse av energi, eksergi og eksergoøkonomi for en stempelmotorbasert CHP-enhet kombinert med en organisk Rankine-syklus (ORC)

Eirin Mæland Fjellanger

2016

Renewable energy - Energy analysis and optimization

Wind Farm Layout Optimization - A case study on maximizing the annual energy production in Creyke Beck B

Håkon Eidsvåg

2016

Energy Technology - Solar Cells / Nanotechnology

A solar absorber based on metal nanoparticles (Links to an external site.)

Hilde Marie Vaaga

2016Renewable energy - Global Energy and Climate ChangeCould high-altitude wind power be a sustainable energy source?
Hilde Songve Skeie2016Energy Technology - Thermal MachinesStudie av støy og vibrasjoner fra dieselmotor i maskinlaboratorium ved Høgskolen i Bergen
Ingvild Øijorden2016Renewable Energy - Environmental Impact of Renewable EnergyInfluence of Offshore Wind Farms on Primary Production in the North Sea
Kevin Johnsen2016Renewable energy - Global Energy and Climate ChangeSolstrøm, kraftnett, energimodeller og World Energy Model - Hvorfor undervurderes utbygging av solstrøm av IEAs WEM-modell?
Kjetil Skaar2016Energy Technology - Thermal MachinesImplementering av indikeringssystem på dieselmotor og tester av dieseloljer
Leif Mathias Aas Olsen2016Renewable energy - Global Energy and Climate ChangeOcean Thermal Energy Conversion
Rannveig Oftedal Eikill2016Renewable energy - Wind PowerAn Investigation of Single Wind Turbine Wakes with Static LiDAR Wind Profilers
Sindre Blomvågnes Lie2016Energy TechnologyAvvik mellom estimert og faktisk energiproduksjon for småkraftverk
Vitaliya Makoveyenko Brugman2016Energy Technology - Thermal MachinesInvestigation of gaseous ammonia for NOx control by SCR on an experimental basis
Erlend Nygård2017Energy TechnologyBatteriladning i hybride fremdriftssystemer ved hjelp av tapsenergi fra forbrenningsmotoren

Jan Harald Langeland

2017Energy TechnologyFinite Element Analysis of the fatigue strength of a big-end bolt
Jarle Tingstad2017Energy Technology

Tilpasning av elektronisk innsprøytningssystem, type Common Rail, for en én-sylindret dieseldrevet laboratoriemotor

Lars Eirik Eilifsen2017Energy TechnologyVoltage Control of Synchronous Generator
Nelu Munteanu2017Energy TechnologyPrediction of the emission generated from the combustion of non-premixed Methane-Hydrogen mixture
Ole-Jan Aarhuus Amundsen2017Energy TechnologyKartlegging av usymmetriske strømmer i høyspenningsnett
Sondre Sandberg2017Energy TechnologySynthesis, Characterization and Improvement of a Dye Sensitized Solar Cell
Stian Backe2017Energy Technology - Energy analysis and optimizationStrategic optimization of offshore wind farm installation
Stian Jensen Sørås2017Energy TechnologyFrequency Regulation of Synchronous Generator
Sven Arild Kjerpeset2017Energy Technology - Electric Power Engineering- Yet to be presented -
Tore Solheimslid2017Energy TechnologyAnalyses of the potential role of hydrogen for Norway in the transition to a zeros-emission society

Sven-Arild Kjerpeset

2017 Energy Storage in the Distribution Grid
Joel Simion Armelius2018 Cold nuclear fusion theories. Exploration of exotic hydrogen states
Sunney Fotedar2018 Optimization of the offshore Wind-Inter Array Cable Layout problem using Heuristic based Algorithms
Andreas Askvik2018 Dynamic Modelling of Squirrel Cage Induction Motors for Studying Motor Current Signature Analysis
Håvard Stavn Ugulen2018 Optical Properties of Gold Nanoparticle Arrays Fabricated on a Waveguide Material 
Anders Svensson2018Energy TechnologyComparison of Electrical Properties of an Induction Machine and a Synchronous Reluctance Machine
Andreas Sagedal2018Energy TechnologyDesign of rectifier system for electric ferries
Jørgen Kopperstad2018Energy Technology - hydrogenA Numerical approach for Ship Energy Analysis
Laura Steinsbø Wiken2018Renewable energy - Wind PowerAkvakultur og små vindturbinar: Eit moglegheitsstudie av i kva grad små vindturbinar kan dekkje energiforbruket ved norske oppdrettsanlegg
Lars Møller-Pedersen2018Energy TechnologyNumerical Study of a Microturbine Combustor
Hanne Vikingstad Midttveit2018 Numerisk modellering av varmeoverskudd i grunnvarmeanlegg – Konsekvenser og forebyggende tiltak
Elisabeth Vindenes2018 Development and Comparison of Compressor Models for Heat Pump Applications in TRNSYS
Steinar S. Haugland2018 3D mechanical and thermal analysis of an Aluminium piston for a high-speed Diesel laboratory engine
Vegard Sæbø2018 Modelling of Generic Transmission Lines and Analysis of Unbalance in the Power Grid
Thomas Fischer2018 Terminal Voltage and Reactive Power Control of a Synchronous Generator Through Transmission Lines
Elmer Anders Torvestad2018 Konsepsjon, simulering og testing av en elektronisk styrt hydraulisk aktuator for styring av en motorventil
Kristian Kjærandsen2018 Effekt av hydrogentilsetning i metan-baserte drivstoff og evaluering av motoriske tiltak
Rouzbeh Siavashi2018 Sensitivity analysis of the dynamic response of floating wind turbines
Torbjørn Egeland-Eriksen2018 Simulations of the Effect of Integrated Metal Nanoparticles on the Optical Absorptance of Perovskite Photovoltaic Solar Cells
Anja Lindgaard Molnes2018Renewable Energy - Energy efficiencyCool Roofs in Smart Cities: Implication for Urban Heat Island Mitigation and Building Energy Efficiency in Different Climate Zones