Home
Bergen Energy Lab (BEL)

Alumni and Staff Interviews

Main content

Here you can find interviews with alumni of the UiB/HVL energy master and with staff at the Geophysical Institute working with renewable energy. 

Alumni Interviews:

Håkon Eidsvåg - A Solar Absorber Based on Metal Nanoparticles

Jørgen Knutsen - Analyse av energi, eksergi og eksergoøkonomi for en
stempelmotorbasert CHP-enhet kombinert med en organisk
Rankine-syklus (ORC)

Kristine Domaas Klemetsen - Wake effects at Sheringham Shoal offshore wind farm

Hilde Skeie - Studie av støy og vibrasjoner fra dieselmotor i maskinlaboratorium ved Høgskolen i Bergen

Kevin Johnsen - Solstrøm, kraftnett, energimodeller og World Energy Model - Hvorfor undervurderes utbygging av solstrøm av IEAs WEM-modell?

Tore Solheimslid - Analyses of the potential role of hydrogen for Norway in the transition to a zero-emission society

Ingvild Øijorden - Influence of Offshore Wind Farms on Primary Production in the North Sea

Stian Backe - Strategic optimization of offshore wind farm installation

 

Staff Interviews:

Joachim Reuder

Finn Gunnar Nielsen (Interview conducted by NORCOWE)