Home
Bergen Energy Lab (BEL)

Hydrogen som drivstoff i maritim transport

Alternative fuel
Hva vil hydrogendrivstoff bety for næringslivet? Finn ut mer på Greenstats foredrag 23. oktober! 
Photo:
Colourbox

Main content

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, og Tekna inviterer til møte i Bergen

Foredragsholder: Prosjektleder Tomas Fiksdal, Greenstat 

Sogn og Fjordane er et av fylkene i Norge som produserer mest kraft, primært vannkraft. Samtidig har fylket mye aktivitet både innenfor sjømatproduksjon og skipsdesign/skipsbygging. Det er derfor veldig interessant å se på synergier mellom lokal hydrogenproduksjon fra kortreist fornybar kraft, hydrogendrevne båter til oppdrettsnæringen og den maritime næringen. Greenstat Hydrogen AS har gjennomført flere interessante studier innenfor dette området og vil i foredraget presentere resultatene fra disse.

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen fredag 19. oktober.

Måltidet er gratis.