Home
Student Pages
erasmus+

The Private University College of Education of the Diocese of Linz and Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (ERASMUS+)

  • CountryAustria
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Private pädagogische Hochschule der Diözeze Linz (PPHD) tilbyr både lærarutdanning og etter- og vidareutdanning for lærarar og andre yrke innan pedagogikk. PPHD si forståing av utdanning er tett knytt til eit kristeleg menneske- og verdsbilete. Campus ligg sentralt til ved foten av fjellet Freinberg, femten minutt til fots frå sentrum i Linz.

Linz blei grunnlagd av romarane allereie 800 år før vår tidsrekning og er i dag den tredje største byen i Austerrike, med 192 000 innbyggarar. Byen ligg på begge sider av elva Donau, 266 meter over havet og 30 kilometer sør for grensa mot Tsjekkia. Byen var utmerkt som europeisk kulturhovudstad i 2009, og er kjend blant anna for fleire moderne kunst- og teknologisentre.

Accommodation

Universitetet har studentbustader nær campus der internasjonale studentar kan søke om plass. Ein kan også leige bustad på den private marknaden.

Semester duration

Vintersemesteret: oktober – februar, sommarsemesteret: mars – september

Information