Home
Student Pages
bilateral

Perm State National Research University and Faculty of Humanities (BILATERAL)

  • CountryRussia
  • TownPerm
  • Number of exchange places3
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Statsuniversitetet i Perm er eit nasjonalt forskingsuniversitet som vart grunnlagd i oktober 1916, i ein tid som markerte skillet mellom to epokar i russisk historie. Tiåret vart kalla sølvalderen i russisk kultur, med vitskapelege landevinningar, raskt økonomisk vekst og samstundes krise i det politiske systemet og ein katastrofal krig, som leida landet ut i ein revolusjon. Alle desse faktorane forma historia til universitetet. Universitetet vart først etablert som ein avdeling av Statsuniversitetet i Sankt Petersburg.

Universitetet er delt inn i 12 fakultet. Der er om lag 11 000 studentar, og av dei 10 120 på lågare nivå, 702 på høgare nivå og 270 Ph.D-kandidatar.

Perm er ein by med om lag 1 million innbyggjarar og ligg ved bredda av elva Kama i den europeiske delen av Russ

Information