Home
Student Pages
erasmus+icm

Birzeit University and University of Bergen (ERASMUS+ICM)

  • CountryPalestine
  • TownBirzeit
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+icm
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Bir Zeit University (BZU) vart oppretta i 1975, men har eksistert som lærestad sidan 1924. Universitetet er rekna for å vere det leiande palestinske universitetet og har rundt 10.000 studentar. BZU har 8 fakultet som tilbyr 47 bachelor- og 26 masterprogram. Undervisningsspråk er i hovudsak engelsk på masternivå. BZU er nært knytt til det palestinske samfunnet og er styrt av ein stiftelse med uavhengige akademikarar. BZU har mange avtalepartnarar i Erasmus+ ICM.

BZU ligg rett utanfor Ramallah på Vestbreidda i Palestina. Tryggingssituasjonen er til vanleg god på Vestbreidda, men på store deler av Vestbreidda er forholdet mellom palestinarar og israelske styresmakter og busettarar svært spent. Det kan også førekome aksjonar gjennomført av den israelske hæren.

Accommodation

BZU vil hjelpe til med å finne bustad.

Semester duration

Generelt får innreisande erasmusstudentar til Palestina berre turistvisum på tre månader og ikkje studentvisum. BZU har derfor organisert ein utvekslingsperiode frå ca 1. september til 30.november og ca 1. februar til 31. april.

Information