Home
Student Pages
bilateral

Seikei University and Faculty of Humanities (BILATERAL)

  • CountryJapan
  • TownMusashino-shi
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Seikei University vart starta som ein privatskule i 1906, og fekk universitetsstatus i 1949. Det er eit relativt lite universitet med i underkant av 8 000 studentar fordelt på dei fire fakulteta for økonomi, vitskap & teknologi, humaniora og juss.

Universitetet ligg i Kichijoji, ein by like i utkanten av Tokyo. Til tross for nærleiken til storbyen, er det mykje natur og vakre parkar i området. I tillegg finn ein det ein treng av butikkar, kaféar, kino og teater, som legg til rette for eit rikt kulturliv.

Accommodation

Universitetet har studentbustader utvekslingsstudentar kan søke på, «Dormy Inokashira-Koen» som ligg 2,9 km frå Seikei University har 30 rom for utvekslingsstudentar. Universitetet tilbyr også studentbustader andre stader i området.

Semester duration

Semesterinndelinga følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemesteret går frå april til juli, medan haustsemesteret går frå september til januar.

Information