Home
Student Pages
bilateral

Meiji University and Faculty of Humanities (BILATERAL)

  • CountryJapan
  • TownTokyo
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeBilateral

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Meiji University blei grunnlagt i 1881 som Meiji Law School. Grunnleggarane var ei gruppe unge juristar som var inspirert av tidsanda og ei trong til å utvikle Japan til ein moderne og sjølvstendig nasjon. Det private universitetet er i dag ranka blant dei beste universiteta i Japan, og har 10 fakultet (eller 'schools') på lågare nivå og 16 på master- og profesjonsnivå.

Hovudcampus er Surugadai Campus, men universitetet består også av campusane Izumi, Ikuta og Nakano.

Tokyo er hovudstad i Japan og har meir enn 13 millionar innbyggarar. Det er ein fasinerande by som imponerer med sin tradisjonelle kultur og lidenskap for alt som er nytt.

Accommodation

Ein kan søke om studentbustad gjennom universitetet.

Semester duration

Semesterinndelinga følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemester går frå byrjinga av april til slutten av juli, medan haustsemesteret går frå september til februar.

Information