Home
Student Pages
bilateral

University of Rio Grande and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryBrazil
  • TownRio Grande
  • Number of exchange places8
  • Exchange programmeBilateral

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) er eit føderalt (statleg) universitetet i den sørlegaste delstaten i Brasil, Rio Grande do Sul, og har til saman fire campus rundt i delstaten. Carreiros Campus der UiB-studentane skal helde til er hovudcampusen, og ligg mellom byen Rio Grande, og den mindre satellittstrandbyen Cassino. FURG presenterar campusen slik:

“Founded in 1971, Carreiros Campus was projected to be an environment for people’s interaction, a place where teaching, research, extension, culture and innovation could go hand in hand. It is a green area of 250 hectares allowing the proximity with nature during academic life. Its facilities are composed by more than a hundred classrooms, several labs, university’s restaurants, dormitories, a community center and a central library, apart from all business and support units. All these aimed at guaranteeing suitable facilities and safety to our students and employees, as well as to the community using the campus” *.

FURG er sterkt deltakande i samfunnslivet rundt seg, blant annan med eigne sosiale prosjekt som både studentar og tilsette deltek i. Universitetet framhevar seg særleg innan forsking og undervisning knytta til hav og marint liv, og den første utdanninga i oseanografi i Brasil vart tilbydd her. Universitetet har rundt 3000 studentar og rundt 1000 vitskapleg tilsette. På campus blir det tilbydd subsidiert kantine for studentar og tilsette.

Delstaten Rio Grande do Sul grensar både til Argentina og Uruguay, og gaucho (cowboy)-kulturen står sterkt. Det er ein velståande delstat, med stor produksjon av både kjøt- og jordbruksprodukt, i tillegg til industri. Den har eit rikt dyre- og fugleliv og mykje vakker natur, inkludert den største lagunen i Sør-Amerika, Lagoa dos Patos. Delstatshovudstaden er Porto Alegre.

Byen og kommunen Rio Grande - med i overkant av 200 000 innbyggarar - er ein kystby, og ein av Brasil sine største og viktigaste kommersielle hamner er heimehøyrande her. Strandbyen Cassino med ca. 20 000 innbyggarar er Brasil sin eldste badeby (est. 1890); kanskje ikkje så rart når det og er verdas lengste strand (ca 250 km)! Det lengste strandultraløpet i verda blir arrangert her.

Cassino er rekna som ein trygg småby med lite kriminalitet etter brasiliansk standard. I sommarmånadane er stranda stappfull av både lokalbefolkning og tilreisande som grillar, badar, driv med sport og nyt strandlivet. Når sommaren går mot hell i mars/april blir den litt mindre folksam, men det blir framleis nytta til jogging, sykling og sosialisering på varme dagar.

Accommodation

Studentane vil få hjelp av prosjektgruppa ved FURG tilknytta ENMARINE-prosjektet med å finne bustad på det private leigemarknaden i strandbyen Cassino, som ligg ca. 20 minutter frå FURG sin campus.

Der kan dei enkelt kome seg rundt med sykkel og til fots, og der det er eit rikt utval med restaurantar, barar og moglegheiter for sports- og fritidsaktivitetar. Det går shuttelbuss mellom Cassino og FURG sin campus fleire gongar for dagen.

Semester duration

Februar- juni og august - desember

Stoler på ei sandstrand
Photo:
Mads Ulveseth

Information