Home
Student Pages
erasmus+

Technical University Berlin and Department of Foreign Languages (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownBerlin
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Technische Universität Berlin (TU Berlin) blei grunnlagt i 1770 som Berg- und hüttenmännisches Lehrinstitut. TU Berlin har om lag 30 000 studentar, og den høgaste andelen internasjonale studentar blant tyske lærestader. Universitetet sin hovudcampus ligg i bydelen Charlottenburg-Wilmersdorf.

Berlin har rundt 3,5 millionar innbyggarar og ligg nordaust i Tyskland, inneslutta av delstaten Brandenburg. Tysklands hovudstad er kjend som ein by for fritenkarar og kunstnarar, med rundt 420 kunstgalleri i tillegg til tallause teater, festivalar og andre kulturscener.

Accommodation

Universitetet har eit avgrensa tal studentbustader til disposisjon for internasjonale studentar, men garanterer ikkje at alle får tilbod. Dei fleste studentbustadene i Berlin er drivne av samskipnaden Studentenwerk. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden rundt semesterstart.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Information