Home
Student Pages
erasmus+

Free University of Brussels and Department of Linguistic, Literary and Aesthetic studies (ERASMUS+)

  • CountryBelgium
  • TownBruxelles
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université libre de Bruxelles blei grunnlagt i 1834, berre nokre få år etter at dagens Belgia braut med det nederlandske kongedømet og forma sin eigen stat. Universitetet er eit av dei mest anerkjende franskspråklege universiteta i verda. Over ein fjerdedel av dei 25 000 studentane er internasjonale. Universitetet sin hovudcampus Solbosch ligg på grensa mot bydelen Ixelles. Dei to andre større campusane ligg i Aderlecht og i ytre Ixelles.

Brussel er hovudstad i Belgia og eit viktig administrativt sentrum for Den europeiske unionen. Byen har om lag 1,1 millionar innbyggarar, og om lag ein tredjedel av desse kjem frå andre land. Forutan det politiske livet, er byen kjend for god sjokolade, øl og vaflar. Brussel lufthamn har verdas høgaste omsettingstal for sjokolade. Samanlikna med andre storbyar i Europa er levekostnadane her låge.

Accommodation

Universitetet sitt bustadkontor formidlar både eigne studentbustader og private leigemål for internasjonale studentar, så langt kapasiteten rekk. Det finst òg fleire private studentbustader i nærleiken av campus. Det kan vere stort press på bustadmarknaden i Brussel rundt semesterstart, så det løner seg å vere tidleg ute.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Grøn campus
Photo:
© Université libre de Bruxelles

Information