Home
Student Pages
erasmus+

University of Kassel and Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownKassel
  • Number of exchange places1
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universitetet blei grunnlagt i 1971. Det er eit mellomstort universitet med elleve fakultet og rundt 23 000 studentar. I tillegg til klassiske universitetsfag finst blant anna eigne fakultet for kunstfag, økologisk landbruk og arkitektur. Det er tradisjon for at fri tilgang på det kollektive transportsystemet er inkludert i semesteravgifta.

Kassel har rundt 200 000 innbyggarar og ligg i delstaten Hessen, midt i landet. Byen blei hardt råka av bombeangrep i 1945, men somme parkanlegg og eit palass står stadig att. Den sentrale plasseringa og gode togsamband gjer det lett å reise herfrå til andre byar, både i Tyskland og elles i Vest-Europa.

Accommodation

Universitetet har studentbustader for internasjonale studentar, både på campus og andre stader i byen. Bustadane er i hovudsak drifta av den lokale studentsamskipnaden. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Kassel.

Semester duration

Oktober - mars og april - juli/august.

Bygg på campus
Photo:
© Universität-Gesamthochschule Kassel

Information