Home
Student Pages
erasmus+

University of Catania and Department of Foreign Languages (ERASMUS+)

  • CountryItaly
  • TownCatania
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Università degli Studi di Catania blei grunnlagt i 1434 og er det største universitetet på Sicilia med om lag 50 000 studentar. Det er statleg finansiert og har studietilbod innanfor eit breitt spekter disiplinar. I Catania ligg universitetet sine bygningar er spreidd rundt i byen. I tillegg finst det òg campusar i Ragusa og i hovudstaden Syracusa.

Catania er Sicilias nest største by, med litt over 300 000 innbyggarar og ligg på austkysten av øya, ved foten av vulkanen Etna. Dette området er det varmaste i Italia, med lange somrar og milde vintrar. Akse frå vulkanen gir eit godt jordsmonn, og det blir blant anna dyrka mykje sitrusfrukt i regionen.

Accommodation

Det finst ei rekke studentbustader i og rundt byen. Innreisande utvekslingsstudentar må sjølve ta kontakt med bustadane for å avtale leige av rom, men kontaktinformasjon og praktisk informasjon finst på universitetet sine heimesider.

Semester duration

September - februar og februar - juni/juli.

Flott bygning
Photo:
© Università di Catania

Information