Home
Student Pages
erasmus+

University of Messina and Department of Chemistry (ERASMUS+)

  • CountryItaly
  • TownMessina
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Università degli Studi di Messina blei grunnlagt i 1548. Det er eit offentleg universitet med rundt 30 000 studentar og eit breitt fagtilbod, som dekker alle dei klassiske universitetsdisiplinane. Universitetet har fire campusar i og rundt Messina. Alle er lett tilgjengelege med offentleg transport.

Messina er ein av dei største byane på Sicilia og ligg ved Messinasundet, i det nordaustlege hjørnet av øya. Sjølve byen har om lag 250 000 innbyggarar, og storbyområdet har nærare 500 000. Byen sine viktigaste næringar er knytt til maritim handel og fruktdyrking.

Accommodation

Universitetet har studentbustader i nærleiken av sine campusar, og hjelper internasjonale studentar med å finne bustad, så langt kapasiteten rekk. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Messina om ein er ute i god tid.

Semester duration

Oktober - januar og mars - juni.

Information