Home
Student Pages
erasmus+

Université Gustave Eiffel and Department of Foreign Languages (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universitetet Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) blei grunnlagt i 1991, og er eit offentleg breiddeuniversitet med om lag 11 000 studentar. Det er medlem i paraplysamarbeidet Université Paris-Est. Hovudcampusen er Cité Descartes, i Marne-la-Vallée. I tillegg finst mindre campusar i Meaux og Serris.

Marne-la-Vallée er ein fransk by med rundt 300 000 innbyggarar, som sidan 60-talet har vakse fram i det folketette forstadsområdet om lag halvanna mil søraust for Paris. I kraft av å vere nybygd, skil byen seg ut med ein atypisk struktur og arkitektur. Han er òg kjent for Disneyland Paris, som kvart år trekker rundt 16 millionar turistar til Marne-la-Vallée.

Accommodation

Universitetet sitt internasjonale kontor har eit avgrensa tal studentbustader til disposisjon gjennom samarbeid med studentsamskipnaden CROUS, men garanterer ikkje at alle søkarar får tilslag. Etterspørselen på den private marknaden i området er stor, så det er viktig å vere tidleg ute. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og januar - mai/juni.

Information