Home
Student Pages
erasmus+

University of Strasbourg and Department of Biomedicine (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • TownStrasbourg
  • Number of exchange places5
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Université de Strasbourg blei grunnlagt ved fusjonen mellom tre universitet i 2009. Den noverande institusjonen har i alt 12 avdelingar, eit breitt fagtilbod og rundt 43 000 studentar. Universitetet har fleire campusar rundt om i byen. Dei viktigaste ligg på trikkestoppa Cité adminsitrative, Gallia og Esplanade.

Strasbourg ligg nordaust i Frankrike på grensa mot Tyskland, og har om lag 500 000 innbyggarar. Her ligg både Den europeiske menneskerettsdomstol og Europaparlamentet. Desse og andre institusjonar gjer Strasbourg til ein internasjonalt orientert by. Strasbourg har høg levestandard og eit av Frankrikes best utbygde sykkelvegnett.

Accommodation

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med studentsamskipnaden CROUS i Strasbourg, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og januar - juni.

Information