Home
Student Pages
erasmus+

University of Florence and Department of Foreign Languages (ERASMUS+)

  • CountryItaly
  • TownFirenze
  • Number of exchange places3
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Università degli Studi di Firenze har røter tilbake til Studium Florentinum frå 1321, men fekk universitetsstatus først i 1923. Det er eit offentleg breiddeuniversitet med rundt 60 000 studentar. I 1999 blei universitetet utnemnt til eit «center of excellence» for emna sine knytt til europeisk integrasjon. Universitetet sine ti fakultet ligg spreidd rundt ulike stader i Firenze, og fleire av dei ligg i område som er relevante i forhold til fagområda dei dekker. For eksempel held fakultetet for arkitektur til i same bygg som verket David av Michelangelo, og landbruksfakultetet ligg omslutta av ein stor park. Fagtilbodet på engelsk er beskjedent.

Firenze er ein by verdskjend for kunst, mote, vitskap og arkitektur, som ligg i hjartet av vinregionen Toscana, nord i Italia. Det bur om lag 370 000 menneske i bykjernen. I middelalderen var Firenze eit viktig sentrum for handel og økonomi, og byen er rekna for å vere renessansen sin fødestad.

Accommodation

Universitetet har ingen eigne studentbustader for internasjonale studentar. Det er vanleg å finne bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - januar og februar - juli.

Grøn campus
Photo:
Università degli Studi di Firenze

Information