Home
Student Pages
erasmus+

University of Debrecen and Department of Geography (ERASMUS+)

  • CountryHungary
  • TownDebrecen
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universitetet i Debrecen er eit offentleg ungarsk breiddeuniversitet med rundt 32 000 studentar. Det har eit breitt fagtilbod fordelt på 15 fakultet, og er kjent for god tilrettelegging for internasjonale studentar, særskilt innan medisin og helsefag. I tillegg til to større campusar i Debrecen og fleire mindre campusområde i områda rundt byen, har universitetet òg ei lita avdeling for basalmedisin i Geochang i Sør-Korea.

Debrecen ligg i regionen Hajdú-Bihar, nordaust i Ungarn, ikkje langt frå grensa mot Romania. Han er Ungarns nest største by, med om lag 205 000 innbyggarar, og er blant anna kjend for ein stor blomsterfestival som blir halde her i august kvart år.

Accommodation

Universitetet har fleire studentbustader i nærleiken av campusområda, og gir internasjonale studentar prioritet så langt kapasiteten rekk. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - februar og februar - juli.

Information