Home
Student Pages
erasmus+

University of Szeged and Department of Foreign Languages (ERASMUS+)

  • CountryHungary
  • TownSzeged
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of Szeged er eit ungarsk offentleg breiddeuniversitet med om lag 31 000 studentar. Det har historie attende til 1872, men fekk si noverande form ved ei institusjonssamanslåing ved tusenårsskiftet. Eksempelvis blei Albert Szent-Györgyi Medical University då ein del av det medisinske fakultet ved University of Szeged. Universitetet har i alt 12 fakultet og eitt forskingsinstitutt fordelt på fleire campusområde i byen.

Szeged ligg nær Ungarn si sørlege grense ved breidda av elva Tisza. Det er Ungarns fjerde største by med om lag 170 000 innbyggarar. Utdanning og turisme er blant dei viktigaste næringane i Szeged, som òg blir kalla Solskinsbyen grunna det gode klimaet og det høge talet soltimar per år.

Accommodation

Universitetet har ingen eigne studentbustader, men hjelper internasjonale studentar med å finne mellombels losji den første tida, viss det skulle bli aktuelt. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Szeged.

Semester duration

September - januar og februar - juli.

Information