Home
Student Pages
erasmus+

University of Kiel and Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownKiel
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Christian Albrecht Universität zu Kiel er eit offentleg universitet med rundt 25 000 studentar. Det har åtte fakultet og stor fagleg breidde, men fokuserer særskilt på forsking innan marine fag, smittsame sjukdomar, menneskeleg utvikling i landskap og nanovitskap. Universitetet har fire campusar i byen, den største ligg i Olshausenstrasse.

Kiel er ein nordtysk hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, som ligg halvannan time med bil frå Danmark. Byen har mange flotte parkar og strender, og eignar seg godt for den som likar vass- og sjøsport. Nærleiken til havet gir òg grunnlag for universitetet sitt omfattande studietilbod innan maritime fag.

Accommodation

Universitetet har eit internasjonalt senter som samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om eit bustadtilbod for utvekslingsstudentar. Det finst studentheimar både på og utanfor campus. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Kiel.

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Christian-Albrechts-Universität zu Kiel/Jürgen Haacks

Information