Home
Student Pages
bilateral

University of New Brunswick and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryCanada
  • TownFredericton
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of New Brunswick (UNB) har to campusar, i Fredericton og i Saint John. Begge byane er relativt små. I den pittoreske byen Fredericton er det omlag 8 000 fulltidsstudentar, mens det i Saint John er rundt 2 000. Studentane kan dra nytte av små klassar og individuell oppfølging frå førelesarane. Det er om lag 550 internasjonale studentar frå meir enn 70 land ved universitetet. University of New Brunswick (UNB) er eit mindre universitet som kan tilby studentane god individuell oppfylging.

Accommodation

Det er mogleg å søke om studentbustad på campus. Viss du ønsker å bu utanfor campus, kan UNB Student Union hjelpe deg med å finne bustad.

Semester duration

Det akademiske året ved UNB er inndelt i to semester. Haustsemesteret varer frå september til desember, og vårsemesterer varer frå januar til april.

Information