Home
Student Pages
bilateral

Hokkaido University of Education and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryJapan
  • TownSapporo-shi
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Hokkaido University of Education (HUES) er eit offentleg universitet som blei grunnlagt i 1949. Universitetet har om lag 6 000 studentar og har i hovudsak studietilbod innanfor pedagogikk og lærarutdanningar, men har også eit godt tilbod til utvekslingsstudentar som ønsker å fordjupe seg i japansk språk og kultur. HUES har fem campusar. Hovudcampusen ligg i utkanten av Sapporo, på øya Hokkaido. Trass i at dette er den største campusen, har han berre litt over 1 000 studentar.

Hokkaido er den nordlegaste og nest største av Japan sine fire hovudøyer. Sapporo er den administrative hovudstaden på øya og er med sine 1,6 millionar innbyggarar den femte største byen i Japan. Byen er kjent for sitt yrande kulturliv og den internasjonale snøfestivalen som blir halde her kvart år i februar.

Accommodation

Utvekslingsstudentar får tilbod om studentbustad gjennom universitetet.

Semester duration

Semestera følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemesteret går frå april til august, medan haustsemesteret går frå september til februar.

Information