Home
Education
erasmus+

Université de Lorraine and Department of Informatics (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Om lærestaden

About the institution and the city

Université de Lorraine blei danna i 2012 ved samanslåing av tre tidlegare uavhengige universitet i regionen Lorraine. Det har eit breitt fagtilbod fordelt på i alt åtte fakultet, og om lag 53 000 studentar. Universitetet har heile 52 campusar, dei to største i Nancy og i Metz, som òg er dei største byane i regionen.

Nancy er den historiske hovudstaden i Lorraine, og har om lag 400 000 innbyggarar i storbyområdet. Byen er eit viktig finansielt sentrum i Frankrike, med eit sterkt næringsliv. Metz er om lag jamstor med Nancy, og er regionens administrative hovudstad. Han ligg om lag 50 kilometer lengre nord, nær grensa til Beneluxlanda og Tyskland.

Accommodation

Universitetet samarbeider med studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Det er viktig å sende søknad innan fristen. Norske studentar i Frankrike kan òg søke om økonomisk stønad gjennom Caisse d¿allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - februar og februar - juni/juli.

Information