Home
Student Pages
erasmus+

University of Bucharest and Department of Philosophy (ERASMUS+)

  • CountryRomania
  • TownBucuresti
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of Bucharest er eit offentleg breiddeuniversitet med 19 fakultet og rundt 32 000 studentar. I tillegg til dei ulike fakulteta og ei rekke forskingssentre har universitetet òg sitt eige forlagshus, ein botanisk hage og geoparken Hateg, der ein blant anna kan sjå verdas einaste dvergdinosaurfossil, og ei rekke andre unike paleontologiske funn.

Bucuresti er hovudstaden i Romania, og ligg søraust i landet. Det er den største byen mellom Berlin og Istanbul, med rundt 2 millionar innbyggarar. Han utgjer det økonomiske og administrative sentrum i Romania, og har vore gjenstand for ein omfattande moderniseringsprosess etter tusenårsskiftet.

Accommodation

Universitetet har fleire studentbustader og eit internasjonalt kontor som hjelper Erasmus-studentar med å finne bustad. Kostnadsnivået i Bucure¿ti er noko høgare enn i Romania elles, men det er likevel gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semester duration

Oktober - februar og februar - juni.

Information