Home
Student Pages
bilateral

Hakuoh University and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryJapan
  • TownOyama-shi
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Hakuoh University ligg i byen Oyama, 75 km nord for Tokyo. Universitetet blei grunnlagt i 1974 og er eit anerkjent privat universitet med førelesarar som held eit fagleg høgt nivå. Universitetet har rundt 4 000 studentar og av desse er berre 60-80 frå utlandet, så det internasjonale miljøet er dermed mindre enn ved mange andre universitet i Japan.

Byen Oyama ligg i Tochigi-ken, om lag 1,5 timar med tog frå Tokyo, og har rundt 13 000 innbyggarar.

Accommodation

Universitetet har studentbustader det går an å søke på. Utvekslingsstudentar får vanlegvis tilbod om studentbustad gjennom universitetet.

Semester duration

Semestera følger det japanske studieåret. Studieåret startar i april, og vårsemesteret går frå april til august, medan haustsemesteret går frå september til februar.

Information