Home
Student Pages
nordplus

Hanken School of Economics and Department of Economics (NORDPLUS - NOREK Nordplusnettverk i økonomi)

  • CountryFinland
  • TownHelsinki
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeNordplus

Om lærestaden

About the institution and the city

Hanken er ein av dei eldste handelshøgskulane i dei nordiske landa og blei grunnlagt i 1909. Høgskulen har vel 2300 studentar på alle nivå fordelt mellom to byar i Finland, hovudstaden Helsinki og Vaasaby på vestkysten. Skulen fokuserer på økonomi og businessfag som finans, management, organisering og marknadsføring.

Accommodation

Det finst ei eiga stifting for studentbustader i Helsinki-regionen som formidlar bustader av god kvalitet og til ein rimeleg pris i vårsemesteret. I haustsemesteret er det stort press på bustadmarknaden, og ikkje lett å skaffe bustad i det heile.

Semester duration

Haust: september til slutten av desember. Vår: slutten av januar til slutten av mai.

Information