Home
Student Pages
nordplus

Lithuanian Academy of Music and Theatre and The Grieg Academy - Department of Music (NORDPLUS - Nordtrad)

  • CountryLithuania
  • TownVilnius
  • Exchange programmeNordplus
  • Exchange duration1-2 semester

Om lærestaden

About the institution and the city

Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) er eit statsstøtta konservatorium for musikk, dans og multimediakunst. Det blei danna då konservatoria i Kaunus og Vilnius slo seg saman i 1949. LMTA held til på fire stader Vilnius sentrum. Det har rundt 1000 studentar, og eit aktivt miljø kor studentane og professorane deltek på over 500 konsertar årleg.

Vilnius er Litauen sin hovudstad, og ligg søraust i landet. Han har over ein halv million innbyggarar, og har sidan Sovjetunionens fall utvikla seg til å bli ein moderne, vestleg by. Det historiske sentrum i Vilnius står oppført på UNESCO si verdsarvliste. I byen står det òg ein statue av Frank Zappa, trass i at den provokative rockemusikaren verken stammar frå byen, eller har spela der.

Accommodation

Universitetet tilbyr studentbustader som ligg ein kilometer unna hovudbygget. Ein kan òg leige bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Information