Home
Education
nordplus

Nordtrad

  • CountrySweden
  • TownStockholm
  • Exchange programmeNordplus
  • Exchange duration1-2 semester

Om lærestaden

Accommodation

Konservatoriet har somme eigne studentbustader til disposisjon for internasjonale studentar, men kan ikkje garantere at alle får tilbod om rom, grunna stor pågang. Presset på den private bustadmarknaden i Stockholm kan vere stort rundt semesterstart.

Information