Home
Education
erasmus+

Lazarski University and Faculty of Law (ERASMUS+)

  • CountryPoland
  • TownWarszawa
  • Number of exchange places6
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Om lærestaden

About the institution and the city

Lazarski University er eit privat universitet i Warszawa, som har rundt 4500 studentar. Det blei grunnlagt i 1993 og har studietilbod innan juss, økonomi, administrasjon, finans og internasjonale relasjonar. Universitetet ligg på ein 20 000 kvadratsmeter stor campus, og har to fakultetet: Eitt for juss og administrasjon, og eit for økonomi og leiingsvitskap. Det har òg tre forskingsinstitutt.

Warszawa er hovudstad i Polen og landets største by, med i underkant av to millionar innbyggarar. Av desse er 300 000 studentar. Byen ligg på begge sider av elva Wisla, på den masoviske sletta 78-121 moh. i det polske innlandet. Warszawa er eit viktig økonomisk knutepunkt i Aust-Europa. Opp gjennom historia har han blitt hardt råka av mange krigar, og han vart nesten totaløydelagd under andre verdskrig. Men ettersom han alltid har reist seg att, har byen fått tilnamnet Føniksbyen.

Accommodation

Utvekslingsstudentar kan søke om studentbustad via universitetet, eller leige bustad på den private marknaden.

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Information