Home
Student Pages
erasmus+

Bialystok University of Technology and Faculty of Social Sciences (ERASMUS+)

  • CountryPoland
  • TownBialystok
  • Number of exchange places5
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Bialystok University of Technology blei først grunnlagt som ein privat teknisk kveldsskule i 1949, og fekk universitetsstatus i 1974. I dag har universitetet rundt 14 000 studentar og eit rikhaldig fagtilbod innan ingeniørfag, arkitektur, skogbruk, tekniske fag, IKT og leiingsteori, med meir. Med unnatak av fakultetet for skogsbruk, som ligg i Hajnówka, ligg alle universitet sine bygningar i Bialystok. Campusen her ligg like ved byparken, med kort avstand til sentrum.

Bialystok er ein by med om lag 300 000 innbyggarar som ligg nær grensa til Kviterussland, nordaust i Polen. 70 kilometer sørvest for byen ligg ein nasjonalpark på 150 kvadratkilometer, som blei ført opp på UNESCO si verdsarvliste i 1979. Bialowiezaskogen strekte seg tidlegare over heile den europeiske sletta og er Europas siste urskog. Her finn ein òg verdas største populasjon av europeisk bison.

Accommodation

Universitetet har reservert fleire studentbustader i nærleiken av campus og garanterer at internasjonale studentar som søker innan fristen får plass. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Bialystok.

Semester duration

Oktober - februar og mars - juni.

Campus fra luften
Photo:
© Bialystok University of Technology

Information