Home
Student Pages
erasmus+

European University Flensburg and Department of Comparative Politics (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownFlensburg
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universität Flensburg blei grunnlagt i 1994 og er det nordlegaste universitetet i Tyskland. Det er òg eitt av dei minste, med knapt 4500 studentar. Universitetet har fem fakultet og ein campus, som det deler med den regionale faghøgskulen. Gjennom eit tett samarbeid med det danske Syddansk Universitet, tilbyr universitetet ei rekke studieløp knytt til dansk-tysk kultur.

Flensburg ligg i Schleswig-Holstein, 83 kilometer frå Kiel og 92 kilometer frå Odense i Danmark. Det er ein liten idyllisk kystby med i underkant av 100 000 innbyggarar, mange av dei med dansk avstamming. Flensburg er kjend blant anna for grensehandel, og som base for den nasjonale trafikkbrotsverkdatabasen Kraftfahrt-Bundesamt.

Accommodation

Studentbustadane på campus blir administrert og drifta av studentsamskipnaden Studentenwerk i Schleswig-Holstein. Det er òg gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Flensburg.

Semester duration

Oktober - mars og april - juli/august.

Information