Home
Student Pages
erasmus+

Chemnitz University of Technology and Department of Comparative Politics (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownChemnitz
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Technische Universität Chemnitz (TUC) har åtte fakultet og om lag 11 500 studentar. Fagtilbodet er mest omfattande innan tekniske, matematiske og naturvitskapelege fag, og universitetet satsar særskilt på forskingsområda «energieffektive produksjonsprosessar», «intelligente system og material» og «menneskefaktoren i teknikk». TUC har fire campusar som alle ligg i Chemnitz.

Chemnitz er ein by i den tyske delstaten Sachsen, ikkje langt frå grensa mot Tsjekkia i aust. Han har om lag 250 000 innbyggarar, og var lenge ein viktig industriby i regionen. I 1953 blei byen døypt om til Karl-Marx-Stadt, men dette blei omgjort igjen i 1990.

Accommodation

Universitetet har eigne studentbustader på campus der internasjonale studentar har prioritet som søkarar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Chemnitz

Semester duration

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Photo:
© Technische Universität Chemnitz

Information