Home
Student Pages
erasmus+

Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale and Department of Chemistry (ERASMUS+)

  • CountryFrance
  • TownCompiègne
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

École supérieure de chimie organique et minérale (ESCOM) er ein liten privat fransk høgskule som blei grunnlagd i 1957, og er spesialisert innanfor forsking og undervising knytt til kjemi og kjemiske ingeniørfag. Institusjonen har knapt 500 studentar totalt. ESCOM sine studieløp involverer mykje praktisk trening og samarbeid med legemiddelindustri og anna industri på feltet. Campusområdet ligg i den franske småbyen Compiègne.

Compiègne har om lag 40 000 innbyggarar og ligg nord i Frankrike, i regionen Picardie. Byen har unge innbyggarar og er elles kjend for gode sosiale løysingar, blant anna i form av fleire gratis busslinjer. Han har tidlegare blitt kåra som Frankrikes mest sportslege by.

Accommodation

ESCOM har fleire studentbustader på campusområdet der internasjonale studentar har prioritet som søkarar. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semester duration

September - januar og februar - juni.

Flott bygning
Photo:
© Ecole supérieure de Chimie organique et minérale

Information