Home
Student Pages
erasmus+

Helmut Schmidt University/University of the Federal Armed Forces of Hamburg and Department of Mathematics (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownHamburg
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Helmut-Schmidt-Universität ligg i utkanten av Hamburg og vart grunnlagt etter initiativ av den dåverande forsvarsministeren Helmut Schmidt, då under namnet Hochschule der Bundeswehr Hamburg. Opprinneleg var det ein militær utdanningsinstitusjon med utdanning og trening av framtige offiserar i fokus. Også i dag er fleirtalet av studentane soldatar. I 2007 blei studietilbodet gjennom Bologna-prosessen lagt om til bachelor- og masterstudier, og universitetet har i dag 2 500 studentar fordelt på ni bachelor- og 16 masterprogram, hovudsakleg innan ingeniør- og byggfag, økonomi og samfunnsvitskap. Undervisninga føregår i trimester, med ein noko tettare timeplan enn det ein kanskje er van med frå studier i Noreg.

Hamburg er Tyskland sin nest største by og viktigaste hamneby. Hamburg sentrum er bygd rundt dei to innsjøane Binnenalster og Aussenalster, noko som gir byen eit ope og triveleg preg. I kraft av å vere ein urban by med to millionar menneske, har Hamburg eit svært godt kulturtilbod, til alle døgnets tider. Kostnadsnivået i Hamburg er relativt høgt.

Accommodation

Studentane ved dette universitetet bur på campus, og studentheimane er også opne for Erasmus-studentar.

Semester duration

Trimester:

Haust: oktober til desember
Vinter: januar til mars
Vår: april til juni

Information