Home
Student Pages
erasmus+icm

University of Tunis El Manar and Department of Foreign Languages (ERASMUS+ICM - Erasmus+ International Credit Mobility)

  • CountryTunisia
  • TownTunis
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+icm
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

University of Tunis El Manar vart grunnlagt i 1987, men fikk sitt noverande namn i år 2000. Universitetet har eit variert studietilbod og består av 4 fakultet, 9 institutt og 2 skoler. Universitetet i Tunis har nærare 40 000 studentar og samarbeider med ei rekke land gjennom ulike utvekslingsavtalar.

University of Tunis El Manar ligg i hovudstaden Tunis, som har om lag 2 700 000 innbyggarar.

Accommodation

Universitetet i Tunis vil assistere internasjonale studentar i å finne bustad. Ta kontakt med universitetet i Tunis for å få meir informasjon om korleis du søker om studentbustad.

Semester duration

Midten av september til midten av januar, starten av februar til slutten av juni.

Bilde av bygning
Photo:
© Anna Polster

Information