Home
Fra signeringen av ny avtale om marint forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen og Ocean University China, i Qingdao april 2018.