Home
Fra venstre: Bruce Overmier, Robert Murison, Anne Marita Milde og Bill Paré.