Home
Frank Aarebrot får tale av Studentersamfunnets leder Oda Bjerkan etter sin siste offisielle forelesning.