Home
Department of Philosophy

Semesterstartdag - Startup meetings Spring 2020

Tid/Date: fredag 10. januar 2020

Stad/Place: Sydnesplassen 12-13, rom 208-209, 210 og seminarrommet i 1 etg.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium startar vårsemesteret 2020 med ein semesterstartdag der studentar og faglærarane for vårens emne møtes for både sosialt og fagleg fellesskap. Studieadministrasjonen vil vere til stades gjennom dagen for å svare på spørsmål som dukker opp undervegs. (NB: eige møte for LOG110 og LOG111 / LOG311. Sjå nedst på sida)

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12:00

The Department of Philosophy’s startup meeting for the spring semester 2020 is a social and academic meeting where information is provided by teachers and questions asked by students regarding spring courses. Members from the department administration will also be available throughout the day to answer questions about studies at the department.

Lunch will be served at approx. 12:00

PROGRAM (rom 208/209)

10:15 – 10:20     Velkommen til vårsemesteret /Welcome to Spring-semester – Head of Department Steinar Bøyum

10:20 – 10:25     Exchange programmes and internationalization – Professor Carola H. G. Freiin von Villiez / Deirdre C.P. Smith

10:25 – 10:30     Fagutvalet for filosofi informerer om tilbod og aktivitetar

Presentasjon av dei obligatoriske filosofiemna på 100-nivå + bacheloroppgåva (rom 208/209)

10:30 – 10:35    FIL120 - Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida

10:35 – 10:40    LOG112 – Introduksjon til filosofisk logikk

10:40 – 10:45    FIL251 – Filosofi bacheloroppgåve

10:30 – 11:00    For new (and old) master students: administrative and academic information. This meeting is mandatory for all new master students (meeting room, ground floor). The obligatory course FIL344 - Master Topic in Practical Philosophy will also be presented.

10:45 – 11:00    Pause

200- and 300-level courses taught in English (room 208/209)

11:00 – 11:05    FIL116 – Moderne politisk teori / Modern Political Theory

11:05 – 11:10    FIL249 / 349 – Politisk filosofi / Political Philosophy

11:10 – 11:15    FIL220 / FIL320 – Metafysikk / Metaphysics

11:15 – 11:20 Pause

Presentasjon av spesialiseringsemne på 200- og 300-nivå (rom 208/209)

11:20 – 11:25    FIL105 / FIL235 / FIL335 – Sinnsfilosofi

11:25 – 11:30    FIL106 / FIL236 / FIL336 – Miljøetikk

11:30 – 11:35    FIL233 / FIL333 – Antikkens filosofi (Merk: føregår i Athen)

11:35 – 11:40    FIL231 / FIL232 / FIL310 – Ope emne med tema: «Eksistensialisme»      

11:45 – 11:50 Pause

Presentasjon av retorikkemna (rom 208/209)

11:50 – 11:55    RET202 / RET252 – Filosofi og retorikk

11:55 – 12:00    RET250 – Retorikk bacheloroppgåve

Ca. 12:00 – 13:00 Felleslunsj for studentar og tilsette (instituttet spanderer) / Free lunch for students and staff members (room 208/209 and 210)

FOR ALLE STUDENTAR:

Under felleslunsjen og i pausane vil det bli høve for studentane å ta kontakt med studierettleiar for å få svar på spørsmål og bestille rettleiingstime. Det vil også være høve til individuell kontakt med lærarane, som mellom anna vil ha med pensum for dei ulike emna.

During the joint luncheon, there will be an opportunity for students to talk to the student adviser and book student guidance. There will also be an opportunity for individual contact with teachers.

Men kor er resten av logikk-emna?

Grunna stor pågang til logikk-emna har vi flytta orienteringsmøtet for LOG110 og LOG111 / LOG311 til eit større lokale på et nytt tidspunkt: fredag 10. januar, Dragefjellet skole - Auditorium 4, kl. 14.15

Me ønskjer alle våre studentar hjarteleg velkomen!

We wish all our students welcome to the spring semester!